ആരാച്ചാരുടെവാള്‍ മുതല്‍ മുറുക്കാന്‍ ചെല്ലംവരെ

0
83

ഗ്രാമഫോണുകളുടെയും ഡിസ്‌കുകളുടെയും അപൂര്‍വശേഖരത്തോടൊപ്പം ചരിത്രത്തിന്റെ നിരവധി ശേഷിപ്പുകളെ സണ്ണി മാത്യു തന്റെ മ്യൂസിയത്തില്‍ കരുതലോടെ സൂക്ഷിക്കുന്നു. താളിയോലകളുടെ അപൂര്‍വശേഖരം മുതല്‍ പഴയകാലത്ത് നിത്യജീവിതത്തില്‍ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ചെറുതും വലുതുമായ നിരവധി വസ്തുക്കള്‍ ഇവിടെയുണ്ട്.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here