കല്ലൂക്കുന്നേല്‍ കുഞ്ഞൂട്ടിചേട്ടന്‍ @102

0
27

102 വയസ് പിന്നിട്ട പാലാ സ്വദേശി കല്ലൂക്കുന്നേല്‍ കുഞ്ഞൂട്ടി ചേട്ടന്‍ ജീവിതാനുഭവങ്ങള്‍ വിവരിക്കുന്നു.

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here