Opinion

കേരളം തകരുകയാണോ വളരുകയാണോ? ഉത്തരം ആരുപറയും

കേരളം തകരുകയാണോ വളരുകയാണോ? ആരോടാണ് ചോദിക്കേണ്ടത്. ജനാധിപത്യ മര്യാദകള്‍ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ഭരണപക്ഷത്തോടും പ്രതിപക്ഷത്തോടും ചോദിക്കാം. ആത്യന്തികമായി രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ അങ്ങനെ രണ്ടു പക്ഷമേയുള്ളല്ലോ. ഭരണപക്ഷത്തിന്റെ മറുപടി കേരളം അനുദിനം വളരുകയാണെന്നായിരിക്കും. വളര്‍ച്ചയുടെ കണക്കുകള്‍ ഉദ്ധരിച്ചുതന്നെയാവും അവരുടെ...
Opinion

കേരളം തകരുകയാണോ വളരുകയാണോ? ഉത്തരം ആരുപറയും

കേരളം തകരുകയാണോ വളരുകയാണോ? ആരോടാണ് ചോദിക്കേണ്ടത്. ജനാധിപത്യ മര്യാദകള്‍ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ഭരണപക്ഷത്തോടും പ്രതിപക്ഷത്തോടും ചോദിക്കാം. ആത്യന്തികമായി രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ അങ്ങനെ രണ്ടു പക്ഷമേയുള്ളല്ലോ. ഭരണപക്ഷത്തിന്റെ മറുപടി കേരളം അനുദിനം വളരുകയാണെന്നായിരിക്കും. വളര്‍ച്ചയുടെ കണക്കുകള്‍ ഉദ്ധരിച്ചുതന്നെയാവും അവരുടെ...
spot_imgspot_img
Opinion
Lokanews

കേരളം തകരുകയാണോ വളരുകയാണോ? ഉത്തരം ആരുപറയും

കേരളം തകരുകയാണോ വളരുകയാണോ? ആരോടാണ് ചോദിക്കേണ്ടത്. ജനാധിപത്യ മര്യാദകള്‍ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ഭരണപക്ഷത്തോടും പ്രതിപക്ഷത്തോടും ചോദിക്കാം. ആത്യന്തികമായി രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ അങ്ങനെ രണ്ടു പക്ഷമേയുള്ളല്ലോ. ഭരണപക്ഷത്തിന്റെ മറുപടി കേരളം അനുദിനം വളരുകയാണെന്നായിരിക്കും. വളര്‍ച്ചയുടെ കണക്കുകള്‍ ഉദ്ധരിച്ചുതന്നെയാവും അവരുടെ...